Fiskus niebawem skontaktuje się z podatnikami VAT, którzy na serwisach aukcyjnych sprzedają nowe towary, ale nie wystawiają za nie faktur VAT - informuje resort finansów. Zdaniem Ministerstwa Finansów taka praktyka jest niezgodna z prawem i wskazuje na zaniżenie podatku.

Resort poinformował, że dzięki monitoringowi informacji w internecie, a zwłaszcza na popularnych platformach aukcyjnych, zaobserwował bardzo powszechną praktykę sprzedaży nowych towarów przez podmioty, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT, ale w opisie aukcji zaznaczają „nie wystawiam faktury”. Dotyczy to głównie elektroniki, zwłaszcza telefonów komórkowych i tabletów.
"Ostrzegamy, że opisane zachowanie jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej oraz sankcji VAT" - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów.

Nie wystawiają faktur
W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, którzy na aukcjach informują, że nie wystawiają faktury, a są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz tacy, których charakter sprzedaży może świadczyć o działalności gospodarczej, dostaną powiadomienia e-mailem (z adresu: dppt@automat.mf.gov.pl) lub SMS-a. Powiadomienia będą podpisane „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków".
Ministerstwo nie oczekuje odpowiadać na te wiadomości.
"Jednocześnie informujemy, że pisma informacyjne nie będą zawierały żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i SMS nie będzie żadnych odnośników zewnętrznych (linków) ani załączników w formie plików. Kiedy podatnik dostanie takie powiadomienie, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do prawidłowości rozliczenia podatku VAT, powinien kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych, które zostały powiadomione o sprawie" - wyjaśnia MF.

Ustawa o VAT
Resort przypomina, że zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż czy dostawę towarów i świadczenie usług, których dokonuje na rzecz innego płatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze albo na rzecz osoby prawnej, która nie jest podatnikiem.
Faktura dokumentuje również otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, kiedy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy opisuje z art. 19 a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. W takich przypadkach fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonano usługę.
Natomiast w przypadku sprzedaży konsumenckiej fakturę wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi, a jeśli nabywca takiego żądania nie zgłosił to w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono mu towar albo wykonano usługę. Wtedy fakturę wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano sprzedaży. Faktura musi być wystawiona nie później niż 15. dnia od zgłoszenia żądania.

Zwolnienia z podatku
„Przypominamy, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników VAT, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku” - informuje MF.
Limit 200 tys. zł dotyczy również podatników VAT, którzy rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku podatkowego. Jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy tej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.
"W przypadku przekroczenia 200 tys. zł podatnicy – przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT – mają obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w urzędzie skarbowym i zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT”- wyjaśnia MF.