Dobra wiadomość dla właścicieli ogrodów działkowych na gnieźnieńskich Winiarach. Już w tym tygodniu rozpoczną się prace związane z II etapem przebudowy ul. Biskupińskiej. W poniedziałek, 23 lipca, Miasto Gniezno przekazało plac budowy wykonawcy inwestycji, Zakładowi Robót Wielobranżowych Kubiaczyk z Nekli, która wygrała przetarg, wyceniając zakres prac na 589 tys. złotych brutto.

Licząca 1,1 kilometra długości ul. Biskupińska, otaczająca osiedle Kazimierza Wielkiego, jest modernizowana w trzech etapach. W ubiegłym roku - w ramach pierwszego etapu - wybudowano perony na przystankach autobusowych. Teraz, w ramach kolejnego etapu powstanie 118 miejsc parkingowych przy ogródkach działkowych i boisku Szkoły Podstawowej nr 12 oraz chodnik. Z przedstawionych planów wynika, że mieszkańcy doczekają się też wreszcie połączenia peronu autobusowego zlokalizowanego przy sklepie "Biedronka" z chodnikiem. W ramach III etapu powstanie zaś kolejnych 56 miejsc postojowych - przy garażach w północnej części osiedla - dalsza część chodnika oraz droga rowerowa.

Inwestycja ta jest niewątpliwie korzystna - zwłaszcza dla okolicznych działkowców. Uporządkowana zostanie dzięki niej kwestia parkowania przy ogródkach i podniesiony zostanie komfort. Niestety oznacza to prawdopodobnie, że w najbliższym czasie zaparkować w okolicy ogródków będzie bardzo trudno - a przecież lato jest tym okresem, kiedy działkowicze bywają w swych ogrodach często i licznie, spędzając tam wiele swego wolnego czasu. Mieszkańcy zwracają też uwagę na zły stan chodnika wzdłuż ul. Biskupińskiej od wysokości drugiego wjazdu w osiedle Władysława Łokietka do końca trotuaru - który jest pokrzywiony i zarasta trawą. (maw)