W niedzielę, 22 kwietnia, obchodzić będziemy po raz kolejny Światowy Dzień Ziemi. Tym razem przyświeca mu hasło: "Zakończmy zanieczyszczanie plastikiem". Z tą myślą przewodnią doskonale współgra konkurs plastyczny: "Segregacja? Dziecinnie proste!" ogłoszony 20 kwietnia przez Urząd Miejski w Gnieźnie

Mamy XXI wiek. Jesteśmy dumni z postępu, technologii i osiągnięć. Nazywamy się "ludźmi cywilizowanymi". Jednocześnie jednak nasza cywilizacja prowadzi od dawna do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Produkujemy ogromne ilości toksyn, które trafiają do atmosfery, wody i gleby i niewyobrażalne ilości śmieci. Niszczymy w ten sposób własny dom - Ziemię i niszczymy fundamenty życia - także naszego życia. Jeśli chcemy przetrwać, jeśli ludzkość na Ziemi ma mieć przyszłość - musimy zmienić swoje myślenie i nawyki.

Tym zmianom ma służyć m.in. konkurs plastyczny ogłoszony przez miasto. Jest on adresowany do najmłodszych jego mieszkańców - przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest promowanie idei segregacji odpadów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i rozwijanie wrażliwości oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Dzięki udziałowi w Konkursie uczestnicy poznają zasady prawidłowej segregacji odpadów, jakie obowiązują w mieście Gnieźnie,  przekonają się dlaczego warto segregować odpady oraz z jakimi trudnościami borykają się mieszkańcy.

Prace powinny być opatrzone tytułem oraz danymi wykonawcy, które powinny zawierać: imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły. Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu jedną pracę, wykonaną dowolną techniką - może być to malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane, itp.  Organizatorzy zastrzegają jednak, że nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych, a także nie mogą zawierać elementów graficznych będących dziełem innych osób. Wykonane przez uczestników Konkursu prace plastyczne zostaną bowiem wykorzystane do stworzenia wystawy oraz materiałów promujących segregację odpadów.

Konkurs trwa do dnia 25 maja, a termin składania prac upływa 30 maja. Regulamin, obejmujący szczegółowe informacje o konkursie, oraz formularze zgłoszeń można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego: Gniezno.eu Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. (maw)