Każdego dnia wiele osób, potrzebujących pomocy, korzysta z numeru alarmowego 112. Niestety, wciąż nie jest on dostępny w równej mierze wszystkim. Tymi, dla których ta usługa jest bardzo mało dostępna są osoby głuchonieme. Jak dotąd tylko w niektórych regionach naszego kraju mogą one wysyłać informacje o zagrożeniach za pośrednictwem sms. Jednak jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiona aplikacja na telefony, która ma to umożliwić na szerszą skalę.

Jak dotąd osobom głuchoniemym umożliwiano komunikację ze służbami ratunkowymi za pomocą wybranych numerów, na które niepełnosprawny mógł wysyłać sms. Rozwiązanie to było jednak niedogodne i ograniczone do niewielu miast. Tymczasem zdarza się, że nawet kilkakrotnie w ciągu tygodnia w poszczególnych województwach właśnie osoby głuchonieme zgłaszają potrzebę pomocy. Problem ten starano się rozwiązać już od kilku lat i wreszcie to rozwiązanie nadchodzi.

Dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji wkrótce ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, umożliwiająca osobom głuchoniemym porozumienie się za pomocą sms z najbliższym centrum koordynującym działania służb ratunkowych. Prace nad programem rozpoczęły się w ubiegłym roku. Ma on być uruchomiony na razie pilotażowo – nie są jednak póki co znane bliższe szczegóły, gdzie system ma zacząć działać i w jakim okresie. Aplikacja będzie testowana pod kątem jej funkcjonalności oraz kompatybilności z systemem informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Przeprowadzone będą też testy wydajności i bezpieczeństwa tego rozwiązania.  Jeśli okaże się, że system sprawnie działa, wprowadzone zostaną zmiany w prawie telekomunikacyjnym, umożliwiające jego rzeczywiste i pełne uruchomienie w skali całego kraju.

Aplikacja została stworzona z myślą o osobach głuchoniemych. Umożliwi jednak każdemu, zarówno osobom głuchym i niedosłyszącym, jak i tym, które nie są w stanie wykonać połączenia głosowego - np. z powodu urazu, wysłanie wiadomości tekstowej do operatora 112 i ewentualną komunikację w celu poproszenia o pomoc. Tak naprawdę więc może ona pomóc nam wszystkim. (maw)

fot. https://commons.wikimedia.org/