Bardzo szybko postępują prace budowlane przy ul. Cymsa. W miejscu starych baraków Miasto Gniezno buduje dwa bloki mieszkalne: komunalno-socjalny oraz senioralny. Pierwsi lokatorzy będą mogli się wprowadzać już w I kwartale 2019 roku. Do 15 czerwca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie będą przyjmowane wnioski o wynajem mieszkań w tych budynkach.

Budynek komunalno-socjalny (ul. Cymsa 5) będzie miał 4 kondygnacje, na których mieścić się będzie 46 mieszkań o powierzchni od 27 do 47 metrów kwadratowych. 24 spośród nich będą to lokale komunalne. 20 - lokale socjalne. Ponadto 2 w bloku znajdą się dwa tzw. "mieszkania chronione", przeznaczone np. dla osób niepełnosprawnych lub podopiecznych domu dziecka, lub osób w innej nagłej potrzebie. Ich warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną. W podziemnym garażu znajdzie się miejsce dla 26 aut.

Drugi budynek, senioralny (ul. Cymsa 5a) będzie miał 3 kondygnacje i garaż podziemny na 22 samochody. Będzie w nim 18 mieszkań komunalnych i 8 lokali socjalnych, w których będą mogły zamieszkać osoby samotne lub pary w wieku 60+.

W blokach tych będą mogły zamieszkać osoby, które: są dotychczasowi najemcami lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna, nie posiadają aktualnie zaległości w opłatach za używanie lokalu, jak również zaległości względem miejskich spółek i instytucji miejskich i spełnią kryteria dochodowe (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 1.287 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.029 zł na osobę).
 Dodatkowy warunek w przypadku bloku senioralnego: osoby urodzone przed 1958 r. Ponadto mieszkaniach bloku senioralnego nie będą mogły zamieszkać osoby nie będące najemcami lokalu. Najemcy przed podpisaniem umowy będą musieli wpłacić kaucję w wysokości czynszu za 6 miesięcy.

Aktualnie ruszył nabór wniosków o wynajem mieszkań w tych blokach. Formularze wniosków i szczegółowe informacje są dostępne na www.gniezno.eu oraz w Referacie ds. Polityki Mieszkaniowej. Przyjmowane będą do dnia 15 czerwca br., a rozpatrzone zostaną do 30 września br. Przy ich rozpatrywaniu będą brane pod uwagę aktualne potrzeby mieszkaniowe danego gospodarstwa domowego / rodziny, lokalizacja, stan techniczny dotychczas zajmowanego lokalu a także możliwość jego adaptacji lub podziału na mniejsze lokale. (maw)

Fot. UM Gniezno