Rada Miasta Gniezna wychodzi z propozycją nadania nowych nazw ulic. Sprawa dotyczy Placu 21 Stycznia oraz ulicy Wincentego Pstrowskiego. Zmiana wiąże się z ustawą o zakazie propagowania komunizmu.

Plac 21 Stycznia to nazwa upamiętniająca wkroczenie w 1945 roku Armii Czerwonej do Pierwszej Stolicy Polski. Proponuje się, aby miejsce zlokalizowane w centrum miasta nosiło nazwę Placu Targowego.

Patronem ulicy dochodzącej do Wrzesińskiej miałby z kolei być Zygmunt Kittel – komendant wojskowy Gniezna w czasie Powstania Wielkopolskiego. To także pierwszy starosta gnieźnieński i dyrektor cukrowni w Gnieźnie, społecznik i patriota. 

Do przedstawionych propozycji pozytywnie ustosunkowały się Rada Osiedla nr I Stare Miasto i Rada Osiedla nr VII Pustachowa-Kokoszki. Proponowana zmiana nazw to odpowiedź na prośbę Wojewody z września ubiegłego roku, skierowaną do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast naszego województwa, a związaną z realizacją obowiązku nałożonego na jednostki samorządu terytorialnego o zakazie propagowania komunizmu.