W minionym tygodniu obchodziliśmy, także w Gnieźnie, międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Ma on za zadanie uświadamiać – głównie młodzież – o zagrożeniach związanych z aktywnością w Internecie i edukować, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. O zagadnieniach tych rozmawiamy ze starszym aspirantem Krzysztofem Sochą, profilaktykiem społecznym Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

GdW: Mówimy dziś z młodzieżą o sprawach bezpieczeństwa w sieci. Zajmuje się pan tym jako funkcjonariusz policji. Na czym polega Pańska praca?
K.S.: Jestem profilaktykiem społecznym Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Prowadzę zajęcia z młodzieżą. W kwestii cyberzagrożeń realizuję program Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod nazwą „Dwie strony sieci”. W ramach tego programu przygotowywane są m.in. krótkie filmy edukacyjne, poruszające problematykę prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci, oraz odpowiedzialnego i świadomego potencjału, jaki ma w sobie Internet. Ukazane jest w nich, jakie są największe zagrożenia związane z Internetem, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży.
GdW: Jakie są największe zagrożenia płynące z Internetu?
K.S.: Największym zagrożeniem w przypadku osób nieletnich, także na terenie Wielkopolski jest przestępstwo stalkingu, czyli uporczywego nękania. Jest ono na pierwszym miejscu w statystykach naszych prokuratur. Jest to przestępstwo, które zostało zapisane w Kodeksie Karnym w 2013 roku. Odnosi się to do sytuacji, gdy ktoś kogoś uporczywie nęka. Formy tego przestępstwa bywają różne – nie występuje to tylko w Internecie, ale najczęściej skargi dotyczą działań w Internecie. Takie przestępstwo zagrożone jest sankcją do trzech lat pozbawienia wolności. Kolejnym częstym przestępstwem dokonanym poprzez Internet są oszustwa. Użytkownicy sieci wystawiają na przykład na sprzedaż jakieś przedmioty, otrzymują pieniądze, a tego przedmiotu nie wysyłają. Młodzi ludzie najczęściej popełniają takie czyny karalne – bowiem w przypadku osób poniżej 17 roku życia mówimy nie o przestępstwie, lecz o czynie karalnym.
GdW: Czy na terenie Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego często spotykamy się z tym problemem?
K.S.: Tak. Nie ma miesiąca, a praktycznie nie ma tygodnia, by ktoś nie padł ofiarą przestępców w taki właśnie sposób. Bardzo często ofiary zgłaszają, że przy użyciu ich danych osobowych z dowodu lub jego kopii, ktoś – za pomocą Internetu - wziął na nich kredyt. Takie zawiadomienia są bardzo częste.
GdW: A jak wygląda sytuacja z tzw. „hejtem” internetowym, prześladowaniem za pomocą Internetu?
K.S.: Też jest wiele takich spraw. Bardzo wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wynikających z takiego zachowania. Tymczasem sprawców jesteśmy w stanie bardzo szybko ustalić. Sprzęt, który służy do popełnienia przestępstwa może być przez policję zabezpieczony, a nawet, decyzją sądu lub prokuratury, może ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Tego typu przestępstwa również zdarzają się na terenie naszego powiatu i też są zgłaszane. W zależności od tego, kto jest sprawcą, zajmuje się tymi zdarzeniami albo zespół ds. Nieletnich, albo też wydział dochodzeniowo – śledczy. Materiały z tych spraw przekazywane są potem albo do Sądu Rodzinnego, jeśli sprawcą jest osoba nieletnia, albo do Prokuratury i Sądu Rejonowego, jeśli sprawca ma 17 lat lub więcej.
GdW: Czy tego typu inicjatywy, jak Dzień Bezpiecznego Internetu mają szansę realnie wpłynąć na poprawę sytuacji?
K.S.: Wszystkie tego rodzaju profilaktyczne działania mają na celu uświadomić młodych ludzi, jakie są konsekwencje takich zachowań. Mają także uzmysłowić, na jakie ataki mogą być narażeni w Internecie. Każde takie spotkanie zwiększa u młodych ludzi świadomość. Widzimy na podstawie statystyk, że działania takie mają sens, że świadomość zagrożeń wzrasta i że dzięki temu młodzi ludzie uczą się chronić przed cyberprzestępczością.
GdW: Czy na terenie naszego miasta i powiatu są realizowane także inne inicjatywy służące uświadamianiu o tym problemie?
K.S.: Realizuję kilka programów profilaktycznych – zarówno naszych wielkopolskich, jak i krajowych. Jak chodzi o cyberprzestępczość, jest realizowany także i u nas wspomniany już program „Dwie strony sieci”. Oprócz tego rozmawiamy też z młodzieżą o np. narkotykach i dopalaczach. Realizujemy oczywiście też programy krajowe, ale priorytetem są działania w ramach programów wojewódzkich. W tym zakresie odbywają się systematyczne zajęcia prowadzone przez profilaktyka społecznego oraz policjantów dzielnicowych w szkołach na podległym im terenie.
GdW: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiał: Marcin Woźniak
Wywiad nieautoryzowany