Jak w całym kraju, tak i w naszym mieście podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw prorodzinnych. Z jednej strony są one odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, z drugiej zaś ukierunkowane są na zachęcanie do założenia rodziny. Jedną z nich jest rozwój placówek opiekuńczo - wychowawczych. Już tej jesieni gnieźnianie będą mogli powierzyć swe dzieci nowej placówce żłobka miejskiego, która powstaje na "Tysiącleciu".

Nowy żłobek znajdzie się w handlowo-usługowej części budynku przy ul. Sikorskiego 6, dzięki porozumieniu Urzędu Miejskiego i Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której zasobach jest niniejszy budynek. GSM prowadzi aktualnie remont pomieszczeń. W nowej placówce, filii obecnego miejskiego żłobka, będą funkcjonować 2 sale, z wydzielonymi częściami na leżakowanie i łazienkami, w sumie dla 50 dzieci. W placówce będzie także szatnia, zaplecze socjalne, miejsce na wózki oraz pokoje dla pracowników. W przyszłym roku wykonana zostanie droga dojazdowa i parking. Żłobek będzie prowadzić Miasto Gniezno na podstawie zawartej piętnastoletniej umowy z GSM.

"Otwarcie nowej filii miejskiego żłobka to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza rodziców małych dzieci, którzy wracają do pracy. Jako Miasto szukaliśmy odpowiednich pomieszczeń, właśnie na osiedlu Tysiąclecia, naturalnym miejscem do tych poszukiwań stały się więc budynki Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To nie pierwsza poważna współpraca Miasta Gniezna i Spółdzielni, która jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem" – mówi prezydent Tomasz Budasz.

Rozwój placówek opiekuńczo - wychowawczych od lat jest jednym z ważnych elementów programu rozwoju miasta Gniezna. W 2015 roku żłobek miejski miał 50 miejsc. Rok później już 130. W roku bieżącym zaś ich liczba zwiększy się do 180. (maw)

Fot. UM Gniezno