W związku z dość wysokim poziomem spożywania alkoholu przez Polaków, polski kościół katolicki postanowił w tej sprawie zareagować i chce przyczynić się niejako do poprawy jakości życia naszej społeczności.

Istnieją wyraźne głosy, że środowisko kościelne chce walczyć z problemem alkoholowym w naszym kraju, ponieważ ostatnie statystyki wskazują na duże spożycie tej substancji psychoaktywnej przez naszych obywateli. Według zgromadzonych danych wynika, że przeciętny Polak pije średnio 10 litrów czystego spirytusu, co budzi duży lęk oraz obawę ze strony Konferencji Episkopatu Polski (KEP). W ramach Narodowego Programu Trzeźwości przedstawiono, że dzieci oraz młodzież powinny być w pełni wolne od jakiegokolwiek kontaktu spożywania alkoholu, a niniejsze wprowadzenie nowych zmian przyswajane w sposób umiarkowany przez nasze społeczeństwo. 
Na stronie episkopat.pl został opublikowany oficjalny plan założeń Narodowego Programu Trzeźwości, a kościół katolicki ma nadzieję na pozytywny oddźwięk w tej sprawie. Pośród najważniejszych argumentów biskupów znalazły się, m.in. takowe prawo panujące w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, Polska miałaby być tym jednym z niewielu krajów, które to nierestrykcyjne prawo by przełamało. Pośród państw europejskich, w których alkohol jest dozwolony od lat 16 znajdują się Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, a także Włochy.
Zdaniem polskich księży, wszystkie osoby, które zmagają się z tzw. chorobą alkoholową powinny być poddawane czynnemu leczeniu. Innym pomysłem jest tworzenie licznych grup wsparcia oraz walki z alkoholizmem oraz znaczne ograniczanie wszelkich reklam promujących spożywanie tej substancji. (EJ)